Startsida

Per-Inge Andersson

 

Visätter Kvarngården

590 52 NYKIL

 

Tidsbokning:

Vardagar

07,30-08,30 

070-649 01 73

 

 

 

Av Jordbruksverket Godkänd Hovslagare inom djurens hälso- och sjukvård

Läs mer om detta på jordbruksverkets hemsida:

http://www.jordbruksverket.se/

Företaget startade 1990 som ett allsidigt företag verksamt inom lantbruk & husdjursservice och hovslageri

Redan 1993 kom inriktningen att fokusera mest på hästar och hovslageriverksamheten.

 

2016-12-25 Skicka kunduppgifter via formulär för ett nytt och bättre samarbete

 

  • Innehar F-skattsedel
  • Av Jordbruksverket Godkänd Hovslagare
  • Medlem i Svenska Hovslagarföreningen
  • Medlem i Distriktshovslagare.se
  • Godkänd fortbildningsexamen genom

Svenska Hovslagarföreningen

 

 

Här nedan ser du ett urdrag ur min företagspolicy.

 

Fa Pinges Alltjänst

Visätter Kvarngården

590 52 Nykil

070-6490173

Postgiro 648 92 47-4

Reg för f-skatt

momsreg SE671104199301

www.pinge.eu

 

kontakt@pinge.eu

Medlem i Svenska Hovslagarföreningen

Medlem i Distriktshovslagare.se

Godkänd av Statens Jordbruksverk